Home

|

Real estate advisory

|

Indurance  

|

SSWZ Partners  

|

Medina

|

Contact 

|

The Stepping Stones

 
 


Bellevive is opgericht door Theo Soeters, een real estate investment professional met 20 jaar internationale ervaring. Tot 2008 was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de fund management business van ING REIM (nu CBRE Global Investors) in Parijs. Daarna werd hij zelfstanding ondernemer en is één van de founding partners van SSWZ Partners (www.sswzpartners.nl) en Indurance (www.indurance.nl).   De stepping stones


My LinkedIn Profile